İngilitere Eğitim Sistemi

İngiltere'de, eğitim sistemi dört bölüme ayrılmıştır:

  • İlköğretim
  • Orta öğretim
  • İleri eğitim
  • Yüksek öğretim

İlk ve Orta öğrenim dört ana bölüme ayrılmıştır:
Key Stage 1: 5 ila 7 yaş arası
Key Stage 2: 7-11 yaş arası
Key Stage 3: 11 - 14 yaş arası
Key Stage 4: 14 - 16 yaş arası

İlköğretimde key stage 1 ve 2, ortaöğretimde key stage 3 ve 4 yaş aralıklarına eğitim verilmektedir.
Her key stage sonunda öğrenci gelecek aşamaya geçmeye uygun olup olmadığı test edilir, ancak bu testlerin en önemlisi yaklaşık 16 yaşında gerçekleştirilen GCSE sınavlarıdır.
Key stage’lerin tamamlanmasından sonra, öğrenciler ileri eğitime girmek veya akademik eğitimi tamamen bırakmak arasında seçim yapmak zorundadır.

İleri Eğitim genellikle bir öğrenci 16-18 yaşları arasında olduğunda gerçekleşir. Bu döneme “Sixth Form” da denir. Bu süre zarfında öğrencilerin genellikle A Level olan akademik niteliklerini aldıkları görülmektedir.

TOP